Sections
Left Column
Right Column
Text Area

Current Postdoctoral

Xiaojian Yang (PhD, 2023, HKUST)

Fengxiang Zhao (PhD, 2022, HKUST)

Yajun Zhu (PhD, 2020, Northwestern Polytechnical University)

Current PhD students

Yufeng Wei (2020 - ...)

Yue Zhang (2021-...)

Zhigang Pu (2022-...)

Wenpei Loong (2022-...)

Mingyu Quan (2022-...)

Former PhD students and their thesis

Former Students, Postdoctoral, Visiting Scholars ( more than 6 months)

Mingde Su (1998)

Huazhong Tang (1999)

Zuowu Li (2000)

Zhihui Li (2003)

Meiliang Mao (2004)

Manuel Torrilhon (2005)

Guoxi Ni (2007)

Xin He (2007)

M. Fossati (2008)

Qibing Li (2006,2009)

Kun Liu (2011)

Lijun Xuan (2011-2013)

Jun Luo (2012-2013)

Sha Liu (2013)

Guangzhao Zhou (2015)

Songze Chen (2013-2015)

Chao Wang (2016)

Tianbai Xiao (2016,2017)

Hualin Liu (2016)

Xiaodong Ren (2013-2016)

Ruifeng Yuan (2017)

Yajun Zhu (2015,2017-2023)

Chang Liu (2012-2020)

Xing Ji (2015-2022)

Guiyu Cao (2016-2020)

Yipei Chen (2017-2021)

 

Qing Xie (2017 -2022)

Fengxiang Zhao (2018-2023)

Gyuha Lim (2020 -2022)

Yaqing Yang (2023)

Yucheng Ye (2023)

Xiaojian Yang (2019-2023)